Manipulation

  • Art
  • Photographer
  • Designer
  • Khóa Học Photoshop
Khóa Học Manipulation

Dành cho người mới bắt đầu

Bạn sẽ nhận được tất cả các hình ảnh cọ vẽ được sử dụng để tạo ra hình ảnh cuối cùng của khóa học, vì vậy sẽ dễ dàng áp dụng tất cả các khái niệm và quy trình chấm điểm, trong thực tế!

10
BUỔI HỌC
10
PSD GỐC
360
HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI
This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy